ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG TAM BẢO PHẬT, PHÁP VÀ TĂNG NHƯ THẾ NÀO? GS001ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG TAM BẢO
PHẬT PHÁP VÀ TĂNG NHƯ THẾ NÀO?
GS001

Tôi chưa có cơ hội tiếp cận với quyển sách "TA LÀ AI?" của ông DUY TUỆ để thấy rõ ông ta đã trình bày những tư tưởng của ông ta trong một "context" như thế nào, nhưng qua sự trích dẫn có vẻ khá đầy đủ của đạo hữu MINH THANH  tôi thấy có vẻ ông DUY TUỆ đã có những lời lẽ quá đáng kể như đã PHỈ BÁNG TAM BẢO (PHẬT, PHÁP, TĂNG):

1) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG PHẬT như thế nào:

Trang 189: “Ví dụ, tôi nói: “Đức Phật chắc gì đã ra bốn cửa thành, chắc gì thấy người ta khổ mà đi tìm đường cứu khổ, biết đâu đức Phật lúc ấy đang có vấn đề gia đình nên bỏ đi thì sao?”. Điều đó có thể làm những người quá tôn vinh đức Phật bị “sốc”.

GS001 xin trả lời:  Dĩ nhiên ông có quyền nghi ngờ, nhưng ông cũng nên biết rằng nếu những lý luận của ông xây dựng trên sự nghi nghờ thì thông thường dẫn đến những sai trái tai hại cho chính ông vì đó là những tư duy không xây dựng trên CHÁNH KIẾN có sự thật.  Chuyện ra bốn cửa thành để diện kiến những cái khổ muôn đời của chúng sanh: SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT do chính đức PHẬT kể lại trong kinh ĐẠI BỔN thuộc TRƯỜNG BỘ KINH ông có thể vào link này để đọc: http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong14.htm  (hay:http://www.thuvienhoasen.org/ )
Bằng như ông cho rằng Đức PHẬT hay chư tăng đã bịa chuyện nói láo thì sự phỉ báng PHẬT và TĂNG của ông càng trầm trọng hơn khi chính PHẬT đã ra giới luật "KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÁO" và chư tăng đến giờ này vẫn còn phải ghi nhớ giới luật đó.

Chuyện một bậc TRÍ TUỆ có thể thấy trước những sự khổ của cuộc đời để ra đi tìm con đường giải thoát trước khi sự khổ xảy ra là chuyện thường.  Ngay như TRỊNH CÔNG SƠN, khi hát lên rằng "trong khi ta về lại nhớ ta đi", thì đó có phải là đã thấy sự khổ của chia ly trước khi có hạnh phúc hội ngộ không?.  Chính tôi đây, ngày xưa khi mới lớn lên, khi chưa hề có thất bại nào trong cuộc đời; lúc đó mới biết yêu, thấy đời rất đẹp, yêu đời yêu người không thua gì Trịnh công Sơn, nhưng sau một lần tư duy thấy trước được rằng MỌI HẠNH PHÚC TRONG CUỘC ĐỜI ĐỀU HỨA HẸN ĐAU KHỔ, thì tôi đã hiểu được tại sao Đức Phật ra đi.

Vì nếu càng yêu đời, yêu người thì lại càng xót xa khi thấy chúng sanh không có được HẠNH PHÚC CHÂN THẬT mà chỉ có hạnh phúc hứa hẹn khổ đau.  Bởi thế đức PHẬT mới ra đi để tìm HẠNH PHÚC CHÂN THẬT cho chúng sanh, để tìm con đường BẤT TỬ thoát khỏi SINH, LÃO, BỆNH, TỬ, cho chúng sanh.  Khi tôi đã thấy trước được mọi hạnh phuc trên đời này, càng hạnh phúc bao nhiêu. sự hứa hẹn khổ đau càng lớn lao bấy nhiêu, thì tôi đã hiểu tại sao Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, để ra đi.  Từ đó tôi linh cảm con đường Đức Phật đã ra đi là có lý, và do vậy tôi đã đi vào đạo PHẬT để tìm hiểu về con đường "thoát khổ" mà ngài đã đi qua và đã chỉ lại cho chúng sanh.  Do đó mà tôi chưa hề có cái tư tưởng hạ liệt như ông là đức PHẬT đã đau khổ vì gia đình mà đi tu.
2) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG PHÁP như thế nào:
Trang 122, đoạn trên: “Nếu Bát Chánh đạo giải quyết được sự thay đổi có tính hình tướng đó thì tại sao người ta, quý Phật tử và tăng ni học mãi vẫn không giải quyết được”.
Trang 122, đoạn dưới: “Nếu nói Bát Chánh Đạo là chìa khóa giải quyết vấn đề khổ đau, thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu mỗi người, chứ không phải lên thiên đàng hay về cõi Phật như kinh sách nói, nhưng tại sao không giải quyết được?
GS001 xin trả lời:  Trong kinh Mahà Parinibbàna (Đại Niết Bàn), để trả lời một câu hỏi của Đạo Sĩ Subhadda, Đức PHẬT đã đề cao BÁT CHÁNH ĐẠO như thế sau:
"Trong bất luận giáo đoàn nào, nếu không có Bát Chánh Đạo thì cũng không có hạng nhất đẳng sa-môn (Tu Đà Huờn), cũng không có nhị đẳng sa-môn (Tư Đà Hàm), tam đẳng sa-môn (A-Na-Hàm), hay tứ đẳng sa-môn (A-La-Hán). Trong giáo đoàn nào có Bát Chánh Đạo, nầy Subhadda, thì cũng có hạng nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng sa-môn. Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất."
Nói như vậy có nghĩa là nếu không có BÁT CHÁNH ĐẠO thì không có sự chứng đắc một THÁNH QUẢ nào hết.   Tại sao ông DUY TUỆ có thể phát ngôn rằng BÁT CHÁNH ĐẠO không phát huy tác dụng?  Có lẻ ông DUY TUỆ chưa hiểu đầy đủ tất cả 8 chi trong BÁT CHÁNH ĐẠO có ý nghĩa như thế nào chăng?
CHÁNH KIẾN là gì? -- Đó là sự "THẤY ĐÚNG VỚI SỰ THẬT".  THẤY ĐÚNG VỚI SỰ THẬT mà không có tác dụng ư?  Chính nhờ có CHÁNH KIẾN (thấy đúng với sự thật) mà các khoa học gia, như GALILEO, DARWIN, EINSTEIN, STEPHEN HAWKING đã đem đến cho cuộc đời rất nhiều sự lợi ích và đã giải thoát cho vô số người ra khỏi đức tin về một GOD TÀO LAO.  Như vậy CHÁNH KIẾN có tác dụng hay không hở ông DUY TUỆ?
CHÁNH TƯ DUY là gì? -- Đó là những suy nghĩ lý luận đặt nền tảng trên các CHÁNH KIẾN.  Tức là những suy luận xây dựng trên các data đúng với sự thật.  Đó cũng là cách tư duy lý luận của các khoa học gia.  Người tu theo PHẬT cũng phải tư duy với một cách như vậy, đôi khi còn chính xác hơn, vì sự thấy của khoa học, lắm lúc vẫn còn trật, chưa phải là chân lý.  Trong khi sự thấy các "pháp hữu vi" của thế gian với 3 sự thật VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGàcủa những người theo PHẬT luôn luôn đúng với SỰ THẬT.
Nghe qua nhiều bài giảng của ông,  tôi chưa nghe ông nhấn mạnh nhiều đến các sự thật VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, cho nên tôi biết ông chưa hoàn toàn có CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY.  Do đó sự hiểu biết của ông còn bấp bênh lắm.  Ông tưởng sự thấy của ông có sự thật, nhưng sự thấy của ông do còn "có điều kiện" mới thấy như vậy, cho nên vẫn chưa "thật" đâu ông DUY TUỆ ạ.
CHÁNH NIỆM là gì? -- Đó là sự luôn luôn theo dỏi quán sát tìm hiểu con người của mình.  Điều này thì tôi thấy ông khá đúng hơn nhiều người khác, khi ông tuyên bố rằng "THIỀN là phải LUÔN LUÔN BIẾT".  Tình thần "BIẾT" như ông nói, PHẬT đã dạy qua hai chữ "TUỆ TRI" ở trong kinh TỨ NIỆM XỨ.  Tuy nhiên sự hiểu biết về chính mình của ông chỉ mới như thấy một hạt cát trong sa mạc.  Thiền của ông mới chỉ hiểu mình qua HƠI THỞ, một phần rất nhỏ của THÂN, trong khi thiền TỨ NIỆM XỨ của PHẬT là để hiểu biết tất cả con người của mình qua mọi khía cạnh, qua tất cả: THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP hoặc qua tất cả ngủ uẩn: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH THỨC.
Chính vì ông chưa thấy đầy đủ cái ta của ông trong mọi góc độ,  nên ông chưa thấy rõ cái bản chất THAM ÁI của ông, ông chưa thấy rõ bản chất VÔ MINH CHẤP NGÃ của ông,  do đó ông mới bị chúng đánh lừa sau khi ông mới đạt được chút HỈ LẠC, điều sơ đẳng nhất của thiền định.  Ông tưởng là ông đã chứng đắc chân lý hơn thiên hạ, nhưng thật sự cái thấy của ông vẫn còn do nhiều điều kiện tạo nên mà ông vẫn chưa tự chủ được mọi điều kiện đó.  Tôi dám chắc ông chưa có khả năng nhập định được vào trạng thái an lạc bất cứ lúc nào ông muốn.  Đúng như vậy không hở ông DUY TUỆ? Yes!  or No!?
Tôi đã nghe qua một hai audio thuyết giảng của ông, và đã nghe ông tuyên bố rằng:  Ông đã giác ngộ được "CHÂN TÂM BẤT ĐỘNG" sau khi "GIÒNG SUY NGHĨ NGỪNG CHẢY". Ông cũng tuyên bố rằng ông đi vào trạng thái tuyệt với đó nhờ được "BÊN TRÊN GIA TRÌ".  Vậy tôi hỏi ông 3 câu hỏi này:
* Nếu bên trên không gia trì cho ông, thì ông có thể tự mình đi vào lại được trạng thái tuyệt vời đó bất cứ lúc nào ông muốn không?  Không lẻ sự chứng ngộ của ông giống như sung rụng chờ có gió đi qua?
* Ông đã trải nghiệm CHÂN TÂM được bao lâu mà kết luận CHÂN TÂM của ông nó thường hằng bất động?  Giả như bây giờ có kẻ thù "BỊT MŨI" không cho ông thở (ông có thể tự làm thử như vậy) thì ông có thể vẫn vào được an lạc của CHÂN TÂM hay không?  Cứ thành thật trình bày đi!  tôi sẽ cho biết cái CHÂN TÂM của ông là THẬT hay GIẢ.  Ông có khả năng ngồi yên được trong lửa cháy đang thiêu đốt thân hình, mũi mắt của mình, như ngài QUẢNG ĐỨC hay không?
* Ông bảo rằng khi giòng suy nghĩ ngừng chảy thì có thể thấy được CHÂN TÂM của mình, thế sao những bác nông phu đêm nằm ngủ say như chết, giòng suy nghĩ đã ngừng chảy rồi, mà sao họ không tuyên bố đã thấy được CHÂN TÂM nhỉ?
Qua những gì mà ông đã trình bày, không hề nghe ông nói gì đến sự giác ngộ VÔ NGÃ, mà chỉ nghe ông ÔM THỦ cái CHÂN TÂM, thì tôi biết ông chưa thực sự có GIÁC NGỘ.   Ông thực sự chưa thực hành đúng CHÁNH ĐỊNH của PHẬT, chưa có đúng CHÁNH TINH TẤN của PHẬT.  Vì nếu có đúng ĐỊNH và TINH TẤN của PHẬT  thì những cách đó phải dẫn ông đến sự giác ngộ VÔ NGÃ để ra khỏi ÁI, THỦ, HỮU để đích thực có TỊCH TỊNH NIẾT BÀN. 
Tôi thách ông có thể chấm dứt được mọi sự khổ với cái CHÂN TÂM của ông?  Chính ông cũng chưa hiểu đầy đủ được BÁT CHÁNH ĐẠO của PHẬT do đó mà ông vẫn chưa đạt đến đích thực sự GIÁC NGỘ để có khả năng chấm dứt mọi sự khổ đau.   Dễ gì thấu triệt được BÁT CHÁNH ĐẠO của PHẬT hả ông, khi mà thế gian vẫn còn ở trong THAM ÁI và NGÃ CHẤP.  Đó cũng là câu trả lời cho ông biết: tại sao BÁT CHÁNH ĐẠO đã có lâu rồi mà vẫn có ít người chứng ngộ.
3) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG TĂNG như thế nào:
Trang 134: “CÓ CẦN ĐI TU NỮA KHÔNG? Nếu đã thấy rõ được như vậy, quý vị nghĩ xem có cần tu nữa không? Có cần tập trung hàng trăm hày ngàn ngàn lại để tu không? Mà liệu tập trung vậy có đạt được kết quả gì không? Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh. Tốn tiền, thời gian nhưng chắc chắn không có hiệu quả… Nhưng việc tập trung lại cho đông người trong khoảng thời gian tu học là làm việc khác, chứ không phải để thấy Phật của mình. Làm việc khác thì phải trả giá bằng tiền, sự phiền muộn, sức khỏe, thời gian. Phải bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, thậm chí còn làm phiền người khác. Tập trung như thế chỉ để mua sự an lạc tạm thời, rồi đâu lại vào đó”. Người trích dẫn nhấn mạnh câu “Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh”.
GS001 xin trả lời:  Phần này thì có lẻ tôi không cần mất nhiều thì giờ để trả lời ông.  Thật là ngu si khi có một người ở nhà, mới tự mình học qua vài quyển sách,  thấy mình biết nhiều hơn số đông các học sinh đang đến trường, rồi tuyên bố rằng:  Mọi trường học lập nên đều chỉ vô ích và tốn kém.  Cách tư duy của ông khi chê bai hệ thống chùa chiền lập lên để dạy đạo cho các chư tăng, đại khái cũng ngu si kiểu như vậy đó ông ạ.
Rất mong được nghe sự phản biện hồi âm của ông.

Thân ái.
GS001.
(theo:Thuvienhoasen)
Tags: , , , , ,

Thích Trí Giải

Quý Đọc giả thân mến! Website là một phương tiện truyền thông tiện lợi cho việc truyền bá giáo lý, và giao lưu trao đổi kiến thức Phật học. Vì vậy khi quý vị đọc bài hoan hỷ gởi lời nhận xét dưới bài viết đóng góp ý kiến xây dựng, hoặc thắc mắc điều gì viết comment hỏi, BBT Ngưỡng Quan sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất. Những bài viết trong NGƯỠNG QUAN không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Thích Trí Giải

16 bình luận:

 1. Đầu óc của ông Duy Tuệ có vấn đề rùi. Nên đưa đi nhà thương điên để trị bệnh gấp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lỡ người ta không biết đọc sách như thế này chắc tiu lun wa' :(

   Xóa
  2. Ông duy tuệ cũng có những nhận xét tương đối đúng về phật pháp,như vẫn còn rất nhiều đều sai thậm chí nếu nói thẳng ra sẻ làm đảo lộn cả phật giới khiến phật đang an hưỡng thanh tịnh ở cỏi vô dư niết bàn nào đó cũng phải giực mình thức giác vì phật cũng có quá nhiều tội lổi vối chúng sinh mà phật cũng chưa biết hết…thì làm sao mà chúng sinh biết được là đang theo phật hay đang đi theo thiên ma giáo chủ và đang bị cô luyện trong địa ngục…còn viết tiếp …

   Xóa
 2. Thật tội nghiệp và thương xót cho những người đang hết lòng hết sức hết công hết của phục vụ cho mưu đồ lập đế chế Duy Tuệ của nhà kinh doanh tài ba Duy Tuệ.

  Ông ta đã lên kế hoạch rất chi tiết cho con đường tạo lập đế chế Duy Tuệ bằng các nước cờ sau:
  - Ban đầu, ông ta nghiên cứu rất kỹ các kinh sách và lời dạy của Phật, rồi viết lại các lời dạy của Đức Phật và để tên tác giả là Duy Tuệ. Những ai không có nền tảng căn bản Phật Giáo, rất dễ bị thu hút bởi những lời lẽ cao siêu, mờ mờ ảo ảo của ông ta, bởi ông dùng chính lời của Phật thì làm sao mà không cao siêu cho được.
  -Kế tiếp, ông ta tự vẽ ra một Duy Tuệ đắc đạo, thông tuệ, dùng miệng lưỡi ngang ngược để lật ngược mọi điều người khác nói, dùng đòn tâm lý để người học không thể tranh luân với những lập luận không hề có hệ thống, không hề có nền tảng của ông ta.
  - Tự khoác một bộ mặt đạo đức, thương người, để đánh vào xúc cảm yếu đuối của số đông, giả vờ thương người để lợi dụng nhân lực, tài lực, trí lực của những người mê muội, cô đơn, không có chỗ dựa tinh thần
  - Dùng thủ đoạn tâm lý làm cho người nghe thấy sướng, thấy vui, Ông ta không hết lời khen ngợi, tán dương, tâng bốc bất kể điều gì mà đệ tử ông ta làm, cũng như ông ta tự tang bốc chính mình để tự tạo nên một hào quang mà thu hút những người không biết rõ thấy rõ thủ đoạn của ông ta.
  - Đánh vào tâm lý cô đơn và muốn được công nhận, được khen ngợi của con người, ông ta khiến cho người theo ông ta luôn cảm thấy mình là thánh thiện, là Phật, là thông minh, sáng trí hơn người.
  - Chiêu dụ sự tham gia của những người có thế lực, tiền của, làm việc trong các ngành truyền thông để họ tự nguyện rao giảng và truyền bá tư tưởng tự do hết sức nguy hiểm của ông ta, tìm mọi cách để bảo vệ ông ta.
  Những lý luận của ông ta hết sức là vô căn cứ, hết sức bản ngã, hết sức chủ quan, cá nhân, nhưng vì ông ta thỏa mãn được tâm lý của một số người cô đơn, thiếu căn bản tâm linh, ông ta hô hào ca ngợi một đầu óc tự do, sự tự do tuyệt đối của đầu óc, nên nhiều người thích được nghe ông ta khen ngợi, tưởng ông ta thương mình thật. Điều này là vô cùng tại hại, khi mà một xã hội chỉ toàn những người sống tự do, không tôn trọng bất kỳ luật lệ, trật tự hay chuẩn mực nào, đối đãi với nhau dựa trên tình cảm, cả nể và theo hùa với nhau.
  Ông Duy Tuệ dùng mọi thủ đoạn, phương tiện để truyền bá một tư tưởng tự do, dùng các con bài là những người có khả năng nào đó để phục vụ cho ông ta nhưng thiếu căn bản tâm linh, dễ bị mê hoặc bởi số đông do không có chính kiến, không đủ khả năng lý luận, trí tuệ để phân định đúng sai, không thấy được cái hại tư tưởng tự do mà ông ta đang truyền bá.

  Trả lờiXóa
 3. Phương pháp thiền của ông ta chẳng có gì là mới, vì đó là những kỹ thuật được sao chép từ các phương pháp thiền lâu đời khác như Vipassana, thiền Tứ Niệm Xứ, nhưng được xào nấu lại chút. Người nào không nghiên cứu, chưa học thiền thì tưởng đó là do ông ta sáng tạo, nhưng những ai đã có nền tảng căn bản về tâm linh, về thiền, đều nhận ra những copy của ông ta từ các phương pháp lâu đời và những tư tưởng mà ông ta copy từ nhiều nguồn, sau nhiều năm ông ta đã đầu tư nghiền ngẫm để ngày nay ông khua miệng lưỡi nói rằng do ông ta sáng tạo, do ông ta thông nhận được từ trí tuệ vô biên của ông.

  Ông ta tự dùng uy tín từng là một doanh nhân thành đạt để thu hút các doanh nhân bỏ tiền cho ông ta làm đạo. Vậy ông ta đã kinh doanh cái gì, công ty gì, uy tín đến đâu, thành đạt đến đâu, nhân thân thế nào, ông ta không hề nói rõ. Ông luôn dùng cách nói mập mờ để che trí người nghe, giống như các ông thầy bói luôn nói nước đôi để đường nào cũng thấy đúng.

  Ông ta chê bai các ông sư lập chùa, dùng của cúng dường của Phật tử cho cá nhân thì ông ta cũng làm điều không khác. Ông ta dùng miệng lưỡi của mình, đóng vai một ông thầy đầy tình thương để tín đồ của ông bỏ công bỏ sức, bỏ tiền phục vụ cho ông, mua sắm cho ông, và ngụy biện cho sự sống xa hoa của ông ta.

  Không những thế, ông ta dùng cả những đứa trẻ để lập đạo, đánh vào tình mẫu tử để thu hút thêm tín đồ. Nếu ai tỉnh táo, có trình độ nhận thức, sẽ thấy được tính thiếu hệ thống và thiếu cơ sở khoa học trong các sách, các băng đĩa của ông ta. Hệ thống giáo dục của Việt Nam và thế giới đã có rất nhiều những tài liệu, giáo trình giảng dạy, đào tạo hết sức khoa học và có hệ thống. Thế mà ông ta lại cố gắng đả phá và khuyến dụ tín đồ của ông mê muội đi theo chương trình đào tạo vô căn bản và không phương hướng, từ bỏ những gì thế giới đã nghiên cứu và chứng minh, đã cho thấy giá trị và hiệu quả, để tung hô ca ngợi cái trí tuệ độc tài và đầy bản ngã của ông ta, và tự biến mình thành bản copy của ông ta.

  Ông ta rao giảng những điều mà ai nói cũng được, và tự đánh bóng cho nó rằng chỉ có ông ta biết và có khả năng biết và dạy những điều này.

  Các em trẻ tuổi nếu mải mê chạy theo sự giáo dục của ông Duy Tuệ,thì thật là tiếc cho các em, tiếc cho trí óc đầy tiềm năng của các em. Tương lai của Việt Nam sẽ ra sao nếu có quá nhiều người bị ông ta thu hút, chiêu dụ, nhồi sọ những tư tưởng độc hại?

  Rất mong các cơ quan chức năng tham gia xem xét để có tiếng nói chính thức trên các báo khác, chứ không chỉ trên các báo dành cho Phật Tử. Còn rất nhiều người khác cần được đánh động về tư tưởng và sự giáo dục độc hại này.

  Các ngòi bút thật dũng cảm khi viết những bài viết đánh động nhận thức xã hội thế này.

  Trả lờiXóa
 4. Vô minh che lấp.

  Trả lờiXóa
 5. ông bị khùng rồi, ko thích đạo phật thì thôi, cải đạo ko theo nữa, chứ mắc chi phải phỉ báng tam bảo, ko bik tội đó là tội nặng dẫn đến sau này có thể ông sẽ bị "học máu hộng" thì lúc đó mới quay lại nói rằng "phật ơi, con biết lỗi rồi" thì coi chừng là đã quá muộn đấy. Mong rằng các phật tử vẫn ý thức được cái ổng nói chỉ toàn là lời tàm xào bá láp, nếu thật sự đạo phật mà như vậy sẽ ko bao giờ đựoc thế giới công nhận đâu. Phải biết dùng đầu óc mà suy xét chứ ~><~, tội nghiệp, nghiệp chướng quá dày, vô minh che lấp ko còn "thấy đường" mà "đi" nữa _ _".

  Trả lờiXóa
 6. Tôi đề nghị ông Duy Tuệ nên đi nhà thương điên để chữa bệnh gấp, bệnh tình của ông hình như đã đến giai đoạn cuối rồi đó.

  Trả lờiXóa
 7. Những bậc thông tuệ, chứng đắc thật sự thì họ không la lối đao to búa lớn như vậy đâu. Họ chỉ làm thôi, làm những việc lợi mình lợi người - không tôn mình lên và không hạ thấp người khác xuống, họ không phủ nhận hay thừa nhận những chứng đắc, mà chỉ thông qua những việc lợi ích cụ thể trong đời sống hàng ngày.
  Có thể do một nhân duyên nào đó trong quá khứ nên hiện tại ông bỗng "hoát nhiên" có được một trạng thái lắng sâu trong thiền định và thậm chí có thể có cả ánh sáng phát ra nữa. Nhưng điều đó cũng không thể khẳng định là ông ta đã "đắc đạo" gì cả. Người đắc đạo không có nghĩa là sẽ có những "tâm trạng" hay những "trạng thái" đó, thậm chí có ánh sáng, hào quang lan tỏa. Mà người đắc đạo phải chứng ngộ được Tam tính của các Pháp đó là: Vô thường tính - Khổ não tính - Vô ngã tính. Thấy được Tứ Đế, 12 nhân duyên cấu kết buộc ràng trong vòng quay sinh tử luân hồi.

  Bây giờ đang là thời đại của sự ô trược, hỗn độn, hỗn mang, rất khó kiểm chứng được đâu là thật đâu là giả, cho nên đừng thấy những sự kiện "Đao to búa lớn" mà vội cho là Chân lý, là Sự thật. Chân lý và sự thật không hề nằm trong những con chữ vô hồn, và nhất là những con chữ đó lại xuất phát từ một con người "không bình thường" chưa hề được kiểm chứng, hành trạng và hành trang cũng không "hao hao" theo lẽ thường tình vốn có. Có thể nói rằng: "Thời này là thời của Hiền Nhân ẩn" - "Người thực chất, thực sự, sự thực khó thấy, khó gặp", nó không thể cưỡng cầu, tùy nhân duyên mà hội ngộ.

  The and

  Trả lờiXóa
 8. Chỉ có những người ngu mới dám chê người khác ngu hơn mình còn những người khôn không bao giờ họ dám làm điều đó. Bởi vì, giả sử người bị chê ngu là người ngu thật sự, thì, cho dù kẻ đó có khôn hơn người ngu kia thì cũng chưa chắc kẻ đó là người khôn. Hơn nữa, nếu người bị ta chê là ngu nhưng họ là người khôn hơn ta (thực sự là khôn hơn ta và điều này đã được cả thế giới công nhận và tôn vinh)thì chẳng biết ta còn ngu cỡ nào nữa (ngu siêu hạn)hả ông Duy Tuệ?

  Trả lờiXóa
 9. Đúng là một quái thai Duy Tuệ, chẳng hiểu gì Phật giáo mà lại dám phỉ báng Phật giáo. Chả lẽ ông ta lại hơn cả vua Trần Nhân Tông, hơn cả các chư Tổ, kể cả các nhà khoa học đã nghiên cứu về Phật giáo hay sao. Ví dụ như nhận xét về Phật giáo của nhà vật lý học lừng danh được trao tặng giải Nobel về Vật lý năm 1921, Albert Einstein (Anhxtanh 1879 - 1955) nói như sau: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì nó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt hẳn khoa học. Phật giáo là cái cầu nối giữa tôn giáo và tư tưởng khoa học. Mà những điều đó khích động con người khám phá những khả năng tiềm ẩn ngay trong mỗi con người và môi trường xung quanh nó. Phật giáo siêu việt thời gian và mãi mãi có giá trị”.

  Trả lờiXóa
 10. Ông tà Đạo Duy Tuệ làm chuyện lấy đạo tạo đời mà tội quá không hiểu hết về đạo đúng là điếc không sợ súng, mù không thấy lối đi, nếu bà con mình không may tiếp cận với ông ta thì thật là lạc đường uổng phí, ông có biết tội ông nặng lắm không khi xuyên tạc lừa dối về con đường phật pháp cho mọi người.

  Trả lờiXóa
 11. đúng là thằng điên, bị thần kinh hoang tưởng, nhìn cái mặt là biết tà đạo rồi, tội nghiệp một đám lâu la đi theo ma 2kho6ng biết, đúng là thời mạt pháp

  Trả lờiXóa
 12. Một người cực đoan trong tôn giáo như bạn thật là đại họa cho Phật giáo và cho đất nước, trong cuộc đời của bạn có bao giờ bạn tự hỏi là mình đã làm gì được cho gia đình và xã hội chung quanh!? Chứ đừng nói tới là làm việc tốt cho nhân loại và dân tộc, đừng sống bằng kiểu chỉ có cái miệng chuyên đi phản bác và trĩ trích người khác. Nếu đức Phật có thật đi nữa thì ngài không bao giờ muốn mọi người hiểu mình và tối ngày tìm kiếm để ca ngợi mình, mà cái thực chất mà đức Phật muốn chính là tự mỗi người phải hiểu và tìm lại chính mình, khi mình hiểu được cách hoạt động của mọi sự khổ, vui và các bất toại trong cuộc đời, nhìn một cách tự do khách quan không bị bất cứ một khái niệm hay quan điểm ảnh hưởng, thì mình sẽ sáng ra và hiểu được tất cả. Tóm lại mọi thứ trên đời này đều do mình không hiểu được cách hoạt động trong cái đầu của mình mà sinh ra mọi chuyện hay dở. Bạn có biết mình đang tận hưởng những phát minh vĩ đại của các nhà khoa học trên thế giới, họ là những người tự do trong đầu óc không có bất cứ thứ gì trên đời này ràng buộc họ kể cả tôn giáo, họ chỉ có tình yêu và lòng say mê để khám phá và sáng tạo. Thử hỏi một người luôn sống trong cực đoan và chấp nê vào cái mình không vừa ý thì giúp được gì cho con người cho đất nước và cả nhân loại này.

  Trả lờiXóa
 13. Yeu cau nha cam quyền viet nam hay bat giam duy tue . Khong nen de duy tue tuyen truyền tu Tuong co hai cho nhan dan viet Nam .

  Trả lờiXóa
 14. phật đã có sẳn trong mỗi chúng ta...vậy tại sao lại tranh luận?sự trong sáng đầu óc la hãy sống thuận với tự nhiên là được rồi..vì là con người nên mạnh ai nấy nghĩ,riêng tôi chẳng quan tâm ai đúng ai sai,chỉ sống bằng sự trong sáng đó tôi cảm nhận mình luôn dc hạnh phúc...nên nhớ đất nước ta còn đang thấp kém so với nhiều nước trên thế giới,vậy chúng ta học tâp và góp ý với nhau thì tôi thấy sẽ tôt hơn...xin lỗi chi xin gop ý....tôi không theo phật hây thiên chúa giáo....chuc cộng đồng mạng vui..bye..

  Trả lờiXóa

Hướng dẫn cách viết bình luận

:) :-) :)) =)) :( :-( =(( :d :-d